Appsolution

Voor wie?

Appsolution biedt de burger begeleiding gedurende de gehele procedure.
Hierbij kunt u denken aan hulp bij het opstellen van bijvoorbeeld bezwaarschriften en ingebrekestellingen.
Tevens biedt appsolution mogelijkheden voor gemeenten.

Waarom?

Aangezien het vertrouwen in overheidsinstellingen steeds meer afneemt is het niet bevorderlijk voor de verhouding tussen de burger en overheid dat processen onduidelijk zijn. Door de verschillende procedures en termijnen weet de burger vaak niet wat te vermelden in de aanvraag en hoe men bezwaar kan maken tegen een beslissing.

Ons doel

Wanneer voor de burger duidelijk wordt wat hij of zij kan verwachten en hierbij de nodige ondersteuning krijgt, kan dit bevorderlijk zijn voor de vertrouwensband tussen de burger en de overheid. Het proces is transparanter omdat de burger de wet niet zelf hoeft te raadplegen maar alles uitvoerig en duidelijk wordt vertaald.

Welke mogelijkheden biedt Appsolution?

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand

Appsolution is momenteel gericht op de bijzondere bijstand. In de toekomst hopen wij u tevens te kunnen ondersteunen bij andere gemeentelijke aanvragen.

Beslissing

Beslissing

Heeft u een beslissing ontvangen op uw bijzondere bijstandsaanvraag en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in bezwaar gaan.

Bezwaar

Hulp bij bezwaar

Appsolution begeleidt u bij het opstellen van een bezwaarschrift aan de hand van een uitgebreid format.

Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

Wanneer de gemeente te laat is met het nemen van een beslissing begeleid Appsolution u met het opstellen van een ingebrekestelling. Middels deze ingebrekestelling, attendeert u de gemeente op het nalaten.

Vorderen

Vorderen

Mocht er geen reactie volgen op de ingebrekestelling dan begeleidt Appsolution u bij het vorderen van de dwangsom. Dit is een bedrag dat u kunt vorderen voor iedere dag dat de gemeente te laat is met reageren.

Call to action

Call to action

Download de app

Wij helpen de burger

Wij helpen de burger door ondersteuning te bieden op vlakken waar zij wellicht nog onbekend zijn.

Op deze manier proberen wij de rechtsgang toegankelijker, simpeler en begrijpelijker te maken. 

Termijnbewaker

Vaak wanneer u een aanvraag indient bij de gemeente bent u zich niet bewust van de lopende termijnen.

Onze termijnbewaker maakt u bewust van deze termijnen en zorgt ervoor dat de termijnen niet worden overschreden.

U ziet in één oogopslag in welke fase van de procedure u zich bevindt, zo bestaat er geen onzekerheid meer. 

Download App

Wat kan Appsolution voor u als gemeente betekenen?

Appsolution zet zich in voor de vertrouwensband tussen de gemeente en de burger. Door het verduidelijken van procedures en termijnen krijgt de burger meer vertrouwen en overzicht. Dit bespaart u als gemeente tijd omdat de burger minder snel contact zal opnemen en daardoor wordt de werkdruk voor de ambtenaren verlaagd.

Daarnaast kunt u ook zelf gebruik maken van Appsolution. De termijnbewaker is tevens voor u als gemeente bruikbaar. Wanneer u de website/applicatie in gebruik neemt zult u meldingen ontvangen wanneer termijnen bijna zijn verstreken. Op deze manier zullen de uitbetalingen van dwangsommen teruglopen en bespaart uw gemeente overheidsgeld.

Download App

Voorbeelden van de app

Wie zijn wij?

Wij zijn jong professionals die mogelijkheden zien om de techniek te benutten en daarmee het recht toegankelijker te maken. Onze naam is dan ook toegespitst op de schade en schande die het rechtssysteem heeft gemaakt zoals wij dat tot vandaag de dag kennen.

De naam ‘Appsolution’ komt af van het Engelse woord ´absolution´. Dit betekent iemand vergeven wanneer er iets mis is gegaan. Het vertrouwen in de overheid is de afgelopen jaren sterk afgenomen, Appsolution streeft er daarom naar om de verbinding tussen de overheid en de burger te herstellen.

Team leden

Charissa Lutgens

Mijn naam is Charissa Lutgens, ik ben 22 jaar en HBO-Rechten student aan Zuyd Hogeschool. Daarnaast ben ik werkzaam als juridisch medewerker en juridisch secretaresse bij Douffet Heuts Advocaten. Voorheen ben ik 2 jaar werkzaam geweest bij de Rechtbank Limburg.

Nicolle Beugels

Mijn naam is Nicolle Beugels, ik ben 24 jaar en ik studeer HBO Rechten aan Zuyd Hogeschool. Ik ben werkzaam als kassa leidinggevende in de supermarktbranche. Verder heb ik, in het kader van mijn opleiding, werkervaring opgedaan bij verschillende gemeentes in Limburg.

Helena Verspaget

Mijn naam is Helena Verspaget en ik studeer rechten aan de Hogeschool Zuyd. Tijdens mijn schoolcarrière heb ik ervaring mogen op doen bij verschillende stageinstellingen, o.a. bij een advocatenkantoor, juridisch adviesbureau en mentorschap. Na het afronden van de opleiding wil ik doorstuderen aan de universiteit van Maastricht en tevens de opgedane kennis toepassen in de praktijk.

Laura Jacobs

Mijn naam is Laura Jacobs en ik ben 19 jaar. Momenteel studeer ik HBO-Rechten bij Zuyd Hogeschool. Tijdens mijn stages heb ik interesse gekregen in het toegankelijker maken van het recht. Ik wilde hier graag mee verder en ben daarom met drie van mijn collega’s begonnen met de ontwikkeling van Appsolution.

Heeft u vragen over Appsolution of bent u geïnteresseerd in het gebruik van Appsolution?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

E-mail

Download de app

Download App
Download App
Download App